hond
Giften en schenkingen
Kleine beekjes vormen uiteindelijk grote rivieren. Dank zij uw giften kunnen wij blijven pups aankopen en ze opleiden tot assistentiehonden. Bovendien is er belastingvermindering voor giften die minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen.
 

Steun Dyadis

Doe een gift of een doorlopende opdracht

U kan ook beslissen op een meer andere manier onze vereniging te helpen. Vergeet daarbij niet dat belangrijke schenkingen van roerende of van onroerende goederen in principe enkel kunnen gebeuren bij notariële akte. We raden u daarom aan contact daarvoor op te nemen met uw notaris. Het eerste contact is doorgaans gratis.

U kunt ons helpen door een gift te doen of een doorlopende opdracht te geven op
rekeningnummer BNP Paribas Fortis

IBAN: BE98 0011 4444 4493
BIC: GEBABEBB

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar.

Contact

50% van de honden worden gefinancierd door schenkingen, testamenten en legaten