hulphond
Een hulphond opent deuren

De hulphonden van Dyadis zijn bestemd voor mensen met een  motorische beperking of een ziekte.

Voorwaarden

1
Fysieke capaciteit

De kandidaat moet in staat zijn de hond bevelen te geven en hem te kunnen verzorgen.

 
2
Levensstijl

De kandidaat moet een voldoende actief leven leiden om aan de behoeften van de hond te voldoen.

 
3
Motivatie

De kandidaat moet bereid zijn de verantwoordelijkheid voor een hond op zich te nemen.

 
4
Leeftijd

De kandidaat heeft de nodige maturiteit om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen.

 
"Dankzij mijn hulphond heb ik een groot deel van mijn zelfstandigheid terug"
hulphond
hulphond
hulphond
 

Hulphond aanvragen

1a. Revalidatiecentra

Ofwel maakt u een afspraak in een revalidatiecentrum waar u kan vragen ons formulier ‘kandidatuurstelling ter toewijzing van een hulphond' te willen invullen.

1b. Eigen arts

Ofwel richt u zich niet tot een revalidatiecentrum en laat u dit formulier invullen door een arts en kinesitherapeut naar keuze.

2. Kennismaking

Zodra we in het bezit zijn van het formulier dat ingevuld en ondertekend is door alle partijen wordt u verwittigd van het bezoek van één van onze medewerkers voor een nadere kennismaking.

3. Kandidatuur voorleggen

Uw kandidatuur wordt nadien voor goedkeuring voorgelegd aan het Toewijzingscomité van Dyadis dat bestaat uit revalidatiespecialisten (onder andere een arts). Zij beslissen over de ontvankelijkheid en de prioriteit van elke aanvraag. We houden u op de hoogte van de beslissing die tijdens deze vergadering genomen werd.

4. wachtlijst

Indien uw kandidatuur aanvaard wordt komt u op de wachtlijst te staan. Let erop dat de wachttijd kan oplopen tot 12 à 18 maanden. Wanneer u aan de beurt bent, kunt u deelnemen aan de stage. Hier krijgt u een theoretische en praktische opleiding. Deze is opgesplitst in twee delen: 1 week residentiële stage gevolgd door 1 week werksessies georganiseerd bij u ter plaatse.

Frequently Asked Questionshulphond
Hoe lang duurt het om een hulphond op te leiden?

De volledige opleiding van een hond duurt gemiddeld twee jaar, waarvan 16 maanden in een gastgezin en 6 maanden intensieve training in het opleidingscentrum van Dyadis.

Duurt het lang om een hond toegewezen te krijgen?

Niet alle honden die aan de opleiding beginnen, slagen in hun opleiding. Als de hond 1,5 jaar is, worden ze gescreend op gezondheid en gedrag.

Er wordt rekening gehouden met volgende elementen:

  • volgorde waarin aanvragen zijn binnengekomen
  • geschikte hond voor de kandidaat
  • mensen met een assistentiehond op pensioensleeftijd, of overleden hulphond, krijgen voorrang.

 

Wat zijn de kosten verbonden aan het krijgen van een hulphond?

De enige kosten verbonden aan het verkrijgen van een hulphond zijn de eventuele kosten van de residentiële stage die niet gedekt worden door uw ziekenkas of ziekteverzekering. De hulphond zelf wordt u gratis geschonken.

Waarom vooral Golden en Labrador Retrievers?

Honden van deze rassen zijn kalm en sociaal. Ze vereisen weinig verzorging, onthouden zeer goed de bevelen en zijn gespecialiseerd in het apporteren.

 
hulphond 5